ინფოგრაფიკა

ალტ-ინფოს დეზინფორმაცია ოჯახში ძალადობის სტატისტიკის და ამ მუხლით დაკავებულთა შესახებ