წიგნები

გენდერმედიატორი

გამოცემის  მიზანია, ხელი შეუწყოს მედიაში გენდერული საკითხების პროფესიულად გაშუქებას; 

გამოცემა აცნობს მოქმედ და მომავალ ჟურნალისტებს გენდერული სფეროს მედია-გაშუქების მარეგულირებელ ნორმებს და პროფესიულ სტანდარტებს, ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე; გამოცემის პირველი თავი გენდერული საკითხების ადგილობრივ რეგულაციებს მოიცავს; მეორე ნაწილში საერთაშორისო სტანდარტები, მათ შორის UNESCO-ს მიერ მედიისთვის შემუშავებული გენდერ-მგრძნობიარე ინდიკატორებია წარმოდგენილი; მესამე თავში – მედია მონიტორინგის უახლესი შედეგები; ხოლო ბოლო, მეოთხე თავში თვითრეგულირების მექანიზმებისა და მედია კრიტიკის ფარგლებში ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილებაა ასახული. გამოცემა სასარგებლო რესურსია მედიის მიმართულების სტუდენტებისთვის დამხმარე ლიტერატურად.

გამოცემის თარიღი: 2013 წელი
გამომცემელი: მედიის განვითარების ფონდი
გამოცემა მომზადდა პროექტის „ქალები წარსულიდან – მაგალითი მომავლისთვის” ფარგლებში, გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის UNESCO-სა და საქართველოს იუნესკოს ეროვნული კომისიის მხარდაჭერით გენდერმედიატორი

ბმული: გენდერმედიატორი