ინფოგრაფიკა

საქართველოს პარლამენტში 2014-2022 წლებში რეგისტრირებული საკანონმდებლო ინიციატივები, რომლებიც ფუნდამენტურ უფლებებს ზღუდავს