ინფოგრაფიკა

სექსისტური და ჰომოფობიური სიძულვილის ენის გამოყენების სიხშირე მედია საშუალებების მიხედვით