წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში:
სექსიზმი და გენდერული სტერეოტიპები სოციალურ მედიაში

ანგარიში ხელმისაწვდომია აქ

ავტორი: ქეთი მსხილაძე
მკვლევარები: მედეა სულამანიძე, მარიამ ტალახაძე
რედაქტორი: თამარ კინწურაშვილი

კვლევის ანგარიში მომზადდა მედიის განვითარების ფონდის (MDF) მიერ გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით, გაეროს ერთობლივი პროექტის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში. გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება, არ ასახავდეს ზემოთ ჩამოთვლილი საერთაშორისო ორგანიზაციების მოსაზრებებს.