ინფოგრაფიკა

ქალები, რომლებიც დისკრიმინაციის სამიზნე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აქტივობის გამო გახდნენ – 26 სექტემბერი, 2022