არქივი

ქალები ცვლილებებისთვის

მედიის განვითარების ფონდმა საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით დაიწყო ახალ პროექტი “ქალები ცვლილებებისთვის.”

პროექტის, რომლის მიზანია საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ პროცესებში ქალთა თანაბარი ჩართულობის მხარდაჭერა, ფარგლებში იგეგმება საარჩევნო პროცესში ჩართულ სუბიექტებს (ამომრჩეველი, პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო ლიდერები) შორის თანამშრომლობის ეფექტური მექანიზმის შექმნა; პარტიათა საარჩევნო პროგრამებში გენდერული საკითხების სრულფასოვანი ასახვის ხელშეწყობა; ახალი ლიდერი ქალების წარმოჩენა და სტიმულირება.
პროექტის კვლევითი კომპონენტი დაეხმარება პოლიტიკურ პარტიებს გენდერმგრძნობიარე გახადონ თავიანთი საარჩევნო პროგრამები. კვლევის პროცესში ჩართული იქნებიან ქალთა თანამშრომლობის ქსელის წევრები, ხოლო შედეგები განხილული იქნება როგორც ადგილობრივ, ასევე ნაციონალურ დონეზე პოლიტიკურ პარტიათა მონაწილეობით.
ახალი ლიდერი ქალების წარმოჩენისა და სტიმულირების მიზნით, ჩატარდება ტრენიგები რეგიონებში. ამასთანავე გაგრძელდება ბლოგერების კონკურსი “ჩემი ლიდერი ქალი”, რომელიც ახალი ლიდერი ქალებისგამოვლენას და ქალთა თანამშშრომლობის ქსელში მათ გაწევრიანებას ისახავს მიზნად.

მსგავსი პოსტები

ფორუმი "ქალები ცვლილებებისთვის" საარჩევნო პლატფორმების გენდერმგრძნობელობას დაეთმო

ბლოგერების კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯიდლოვების ცერემონია გაიმართა

ახალქალაქში ქალთა სამოქალაქო და პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ დისკუსია გაიმართა

"ქალები ცვლილებებისთვის" - კონკურსი ბლოგერებისთვის ადგილობრივი ლიდერი ქალების გამოსავლენად