ინფოგრაფიკა

შეურაცხმყოფელი თავდასხმების სამიზნე ქალები ინსტიტუციონალური და სხვა აფილაციის მიხედვით – მარტი, 2023