ინფოგრაფიკა

შეურაცხმყოფელი თავდასხმების სამიზნე ქალები – მარტი, 2023