ინფოგრაფიკა

ჭარბი მასკულინობა თუ გაუპატიურება და ტრეფიკინგი – რის გამო დააკავეს ენდრიუ ტეიტი?