ვიდეო

ღირებულებები გვაერთიანებს! – გენდერული თანასწორობა

მსგავსი პოსტები

გენდერ ბარომეტრი: სოციალური ვიდეორგოლი

გენდერული სტერეოტიპები მედიაში