კვლევები და ანგარიშები

სიძულვილის ენა და დისკრიმინაციული გამოხატვა პოლიტიკურ დისკურსში 17 თებერვალი – მაისი, 2014

წინამდებარე სამთვიანი შუალედური კვლევა (17 თებერვალი -17 მაისი) პოლიტიკური პარტიების, მათ თან აფელირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, მოქმედი დაყოფილი თანამდებობისპირების, ასევეპოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირების, როგორც პოლიტიკურად აქტიუტი ჯგუფის მხრიდან გაკეთებულ დისკრიმინაციულ გამოხატვებსასახავს.

ბმული: სიძულვილის ენა და დისკრიმინაციული გამოხატვა პოლიტიკურ დისკურსში, 17 თებერვალი – მაისი, 2014

 

მსგავსი პოსტები

სიძულვილის ენა წინასაარჩევნო დისკურსში, საპრეზიდენტო არჩევნები 2018

სიძულვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობების მონიტორინგი წინასაარჩევნო დისკურსში

ქალები პარტიებში

სიძულვილის ენა და გენდერული წარმომადგენლობა მედიაში, 2016