ინფოგრაფიკა

ქალები, რომლებიც დისკრიმინაციის სამიზნე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აქტივობის გამო გახდნენ – 10 ოქტომბერი, 2022