კვლევები და ანგარიშები

გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში (ნაწილი II)

კვლევის მიზანი ქართულ მედიაში გენდერული საკითხების, კერძოდ კი, ქალთა და ქალებთან დაკავშირებული თემების გაშუქების მონიტორინგი იყო. ეს თემა შეირჩა იმიტომ, რომ ბოლო დროს ქალთა ტრადიციული როლის მნიშვნელოვანი ცვლილების მიუხედავად, ქალებისადმი სტერეოტიპულ დამოკიდებულებას ძალიან ხშირად ვაწყდებით და საქართველო მაინც პატრიარქალურ საზოგადოებად რჩება. ეს რეალობა ქართული მედიაშიც აისახება. წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია კვლევის მეორე ეტაპის შედეგები.
ეს კვლევა ქალთა და ქალებთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებისას სტერეოტიპების გამოყენების მონიტორინგს ითვალისწინებდა. ასევე, ყურადღება ექცეოდა მაუწყებლობის შესახებ კანონით და მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით განსაზღვრული იმ მოთხოვნებისა და პროფესიული სტანდარტების დაცვას, რომლებიც გენდერული საკითხების გაშუქებას უკავშირდება.

კვლევის ავტორი: ქეთი მსხილაძე
პერიოდი: 20 აპრილი-5 მაისი, 2012

მსგავსი პოსტები

სექსისტური ენა და გენდერული დეზინფორმაცია 2023

ანტიგენდერული და ანტი-ლგბტქი მობილიზება საქართველოში - 2023

გენდერული დეზინფორმაცია 2023

სიძულვილის ენა წინასაარჩევნო დისკურსში, საპრეზიდენტო არჩევნები 2018