კვლევები და ანგარიშები

სიძულვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობების მონიტორინგი წინასაარჩევნო დისკურსში

წინამდებარე ანგარიში ასახავს მედიის განვითარების ფონდის (MDF) და გაეროს ასოციაციის (UNAG) PITA-ს ახალგაზრდული 7 რეგიონული ცენტრის მიერ 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების წინ, ჩატარებული მედია მონიტორინგის შედეგებს. დაკვირვების საგანი იყო სიძულვილის ენა, ქსენოფობიური გამოხატვა და ანტიდასავლური განცხადებები, რომლებსაც პოლიტიკური სუბიექტები და მედია ავრცელებდნენ.

ადგილობრივი არჩევნების სპეციფიკის გათვალისწინებით, მონიტორინგის ფარგლებში შერჩეული ეროვნული დაფარვის ტელევიზიების, გაზეთების, ასევე ონლაინ გამოცემების გარდა, დაკვრივება ადგილობრივ მედია საშუალებებზე და რეგიონული პოლიტიკური სუბიექტების ფეისბუკ გვერდებზეც მოხდა.

მონიტორინგი საქართველოს გაეროს ასოციაციასთან (UNAG) პარტნიორობით, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამის „ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერა” ფარგლებში განხორციელდა.

ავტორები: თამარ კინწურაშვილი, თინა გოგოლაძე, გიორგი რევიშვილი
მედია მონიტორინგი: სოფო გოგაძე, ხატია ლომიძე, თამარ გაგნიაშვილი.
PITA-ს ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრების მონიტორები:
ბაბკენ აბაჯიანი, ვარო  გაბრელიან,   ვიქტორია ეგიანი, ლილი ზაზაძე, დავით ჟორჟოლიანი, გიორგი ბოლქვაძე, ლუკა ზედაშიძე, ირაკლი იაგორაშვილი.

ბმული: სიძულვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობების მონიტორინგი წინასაარჩევნო დისკურს

მსგავსი პოსტები

სექსისტური ენა და გენდერული დეზინფორმაცია 2023

ანტიგენდერული და ანტი-ლგბტქი მობილიზება საქართველოში - 2023

გენდერული დეზინფორმაცია 2023

სიძულვილის ენა წინასაარჩევნო დისკურსში, საპრეზიდენტო არჩევნები 2018